Virtual Factory Tour : Explore our Manufactory | Alfaplas Company

เยี่ยมชมโรงงานแบบเสมือนจริง

เยี่ยมชมโรงงานแบบเสมือนจริง

กรุณากดเลือกที่วีดีโอด้านล่าง เพื่อให้เราได้ต้อนรับคุณสู่โรงงานที่ทันสมัยของเราในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ต่อจากนี้คุณจะได้รับชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตต่างๆของแผ่นอะคริลิคหล่อคุณภาพสูงแบรนด์Alfaplas ของเรา ตั้งแต่เป็นน้ำยาMMAไปจนถึงขั้นตอนการจัดส่งแผ่นอะคริลิคคุณภาพสูงของเรา
7 7 ห้องคลีนรูม อ่านเพิ่มเติม 4 4 การเทน้ำยา อ่านเพิ่มเติม 3 3 ถังสุญญากาศ อ่านเพิ่มเติม 1 1 การเตรียมน้ำยาก่อนเข้ากระบวนการโพลิเมอร์ อ่านเพิ่มเติม 5 5 อ่างน้ำร้อน อ่านเพิ่มเติม 6 6 เตาอบ อ่านเพิ่มเติม 2 2 การเติมสารประกอบ อ่านเพิ่มเติม 8 8 การปิดหน้าแผ่นและการตัดแผ่น อ่านเพิ่มเติม 9 9 การจัดเก็บและคลังสินค้า อ่านเพิ่มเติม 10 10 การจัดส่งสินค้า อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1


การเตรียมน้ำยาก่อนเข้ากระบวนการโพลิเมอร์


 • เติมสารโมโนเมอร์ที่ถูกทำให้ร้อนลงไปในถังกวนน้ำยาแรงดันสูง
 • บริษัทไททันจะมีถังกวนน้ำยาที่แตกต่างกันและตั้งค่าแตกต่างกันเพื่อให้ได้น้ำยาที่มีความหนืดเหมาะสมกับความหนาของแผ่นที่ต้องการ
 • กระบวนการการกวนน้ำยาจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที – 10 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความหนืดที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นจะนำน้ำยาไปกวนต่อในถังหล่อเย็น (โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส)

ขั้นตอนที่ 2


การเติมสารประกอบ


 • มีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาและสีย้อมที่ต้องการซึ่งได้ผ่านการคำนวณปริมาณมาแล้วอย่างรอบคอบลงในน้ำยาของผลิตภัณฑ์แต่ละชุดการผลิต
 • นำน้ำยาไปยังจุดผสมสีเพื่อกวนรวมกับสารประกอบต่างๆจนได้น้ำยาที่มีเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3


ถังสุญญากาศ


 • หลังจากนั้นก็จะนำน้ำยาไปใส่ในถังสุญญากาศอีกประมาณ10-40 นาที เพื่อกำจัดก๊าซต่างๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่โดยตรวจสอบได้จากน้ำหนัก

ขั้นตอนที่ 4


การเทน้ำยา


 • ใช้กระจก 2 แผ่นประกบกันเป็นแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปแผ่นโดยใช้ขอบยางPVC คั่นระหว่างกระจก ซึ่งขอบยางจะมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาที่ต้องการ
 • บริษัทไททันมีระบบจับยึดที่เราได้ศึกษาและประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการจับยึดแผ่นกระจกเพื่อควบคุมให้ความหนาของแผ่นคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
 • เทน้ำยาที่ประกอบด้วยสารโมโนเมอร์เหลว / ตัวเร่งปฏิกิริยา / สีย้อมลงไปที่มุมเปิดของแม่พิมพ์
 • สายเทน้ำยาที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลแบบกึ่งอัตโนมัติของบริษัทไททันจะช่วยให้เรามั่นใจว่ามีการเทน้ำยาในปริมาณที่ถูกต้อง
 • แม่พิมพ์ที่เทน้ำยาเรียบร้อยแล้วจะถูกนำไปใส่ชั้นวางสำหรับอบ

ขั้นตอนที่ 5


อ่างน้ำร้อน


 • ชั้นวางจะถูกนำไปใส่ในอ่างน้ำร้อน ซึ่งน้ำนี้ทางไททันจะนำมาใช้หมุนเวียนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 • อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส
 • ใส่ชั้นวางไว้ในอ่างอย่างน้อย 4 ชม. หรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่น
 • ไททันจะมีระบบอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในอ่างแล้วแต่ลักษณะเฉพาะของชั้นวางแต่ละชุด
 • ขั้นตอนนี้เป็นการทำโพลิเมอร์เสร็จในระดับ 90%

ขั้นตอนที่ 6


เตาอบ


 • หลังจากนั้นนำชั้นวางไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
 • อบอย่างน้อย 3 ชม.หรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่น
 • แผ่นที่ได้จะมีความแข็งเกือบ 100%.

ขั้นตอนที่ 7


ห้องคลีนรูม


 • พนักงานฝ่ายเทคนิคของเราจะนำแผ่นอะคริลิคที่แข็งตัวดีแล้วออกจากแม่พิมพ์กระจกทีละแผ่นอย่างชำนาญ
 • ทุกแผ่นของเราจะได้รับการตรวจสอบน้ำหนักในขั้นตอนการเปิดแผ่น แบบ 100 %
 • ทุกแผ่นของเราได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาด้วยแสงไฟโดยพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 2 คน แบบ100%
 • แผ่นที่ได้จะถูกคัดแยกประเภทตามคุณภาพของแผ่นด้วยพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 8


การปิดหน้าแผ่นและการตัดแผ่น


 • การปิดหน้าแผ่นจะดำเนินการทำบนโต๊ะที่มีไฟส่องจากด้านล่าง
 • ทุกแผ่นจะได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาอีกครั้งในขั้นตอนการปิดหน้าแผ่นแบบ 100 %
 • บริษัทไททันจะใช้แต่แผ่นปิดคุณภาพสูงที่ไวต่อแรงกดเท่านั้นสำหรับลูกค้าของเราซึ่งได้แก่แผ่นปิดแบบกระดาษ หรือแผ่นปิดแบบพลาสติกมีทั้งแบบสีขาวและแบบใส
 • ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบแผ่นงานด้วยเครื่องเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อควบคุมให้ความหนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนแบบพิเศษของบริษัทไททัน
 • แผ่นจะถูกตัดตามขนาดที่สั่งซื้อในสถานที่ตัดแผ่นที่ติดตั้งในระบบสุญญากาศ
 • ทุกแผ่นจะได้รับการปัดทำความสะอาดเพื่อกำจัดเศษผงที่อาจหลงเหลือติดอยู่แบบ 100 %
 • ทุกแผ่นจะได้รับการตรวจสอบความเสียหายระหว่างการตัดขอบแบบ 100 %

ขั้นตอนที่ 9


การจัดเก็บและคลังสินค้า


 • การจัดเรียงสินค้าไว้บนพาเลทล่วงหน้าจะมีการตรวจนับและบันทึกจำนวนแผ่นไว้
 • สินค้าของคำสั่งซื้อที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกนำไปจัดเก็บในสถานที่ที่เตรียมไว้ เพื่อรอวันที่จะขนถ่ายสินค้า
 • We hold a large volume of ready stock for next day delivery!
 • เราเก็บสต็อคสินค้าพร้อมส่งจำนวนมากเตรียมไว้สำหรับจัดส่งในวันถัดไป

ขั้นตอนที่ 10


การจัดส่งสินค้า


 • ในวันที่ขนถ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์  แผ่นงานจะถูกนับใหม่แบบ 100% อีกครั้ง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายอีกครั้ง และเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง
 • เรามีช่องสำหรับขนถ่ายสินค้า ที่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 4 ตู้
 • เรามีรถขนส่งสินค้าของเราเองสำหรับจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ